Welkom bij

Wereldwinkel IJsselstein

ANBI gegevens

Naam instelling:         Wereldwinkel IJsselstein

BTW nummer:           8045.41.462

KvK nummer:            41187801

Vestigingsadres:        Vingerhoekhof 7a, 3401 DX IJsselstein

Telefoonnummer:      030-2599015

E-mail adres:             info@wereldwinkelijsselstein.nl

 

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

 

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel IJsselstein bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel IJsselstein is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel IJsselstein vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Onze inkomsten bestaan uit verkoop van fairtrade producten in onze Wereldwinkel en op braderieën. Daarnaast het generen van giften.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de Wereldwinkel IJsselstein staat op een spaarrekening bij de Rabobank.

Besteding van  het vermogen

Het eigen vermogen wordt aangewend als continuïteitsreserve en ter bevordering van eerlijke handel.

 

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter (Ineke Verwijs a.i.), penningmeester (Paula Bouwmeester), secretaris (vacature), twee bestuursleden (Jos de Wit, Luitzen Wobma) 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel IJsselstein heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Zij ontvangen dus geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Verslag

Jaarverslag 2017

Terugblik

We zitten alweer een tijdje in ons pand aan de Vingerhoekhof 7a. De vaste klanten weten ons te vinden en er zijn ook meer passanten.  

Bestuur

Het bestuur is regelmatig bij elkaar gekomen om te overleggen over ons inkoopbeleid, hoe we meer omzet kunnen generen.

Helaas heeft onze voorzitter Martin Spanjers afscheid genomen van het bestuur. Zijn taak wordt voorlopig over genomen door Ineke Verwijs.

Inkoop– en inrichtingsgroep

Regelmatig is er door de inkoopgroep ingekocht in diverse inkoopcentra in o.a. Culemborg. Geprobeerd wordt om steeds weer nieuwe producten in te kopen, zodat er een steeds wisselend aanbod van producten is.

Een deel van de Food producten wordt samen met de Wereldwinkel Montfoort ingekocht, zodat de transportkosten laag blijven.

Daarnaast worden bepaalde producten via de Wereldwinkel Houten ingekocht.

Medewerkers

De Wereldwinkel IJsselstein heeft ca. 30 medewerkers, die allen een deel van hun vrije tijd en talent inzetten voor de doelstelling van de Wereldwinkel. Onder hen zijn geboren verkopers, getalenteerd inrichters en ook medewerkers met een goed gevoel voor artikelen die goed zullen verkopen.

Sommigen zijn bijzonder creatief en ontwikkelen nieuwe cadeaupakketten of maken versierselen voor op de cadeaus. Anderen kunnen goed organiseren en plannen. Zo vullen alle medewerkers elkaar goed aan.

Winkelzaken

Omzet:

De winkel omzet is ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar.

Kerstpakketten:

Ook dit jaar is er veel werk verzet door onze medewerkers en werden er veel dagen werk verzet aan het zorgvuldig inpakken van de kerstpakketten. Het aantal verkochte Kerstpakketten is gelukkig weer toegenomen.

Overige activiteten:

Naast de verkoop in de winkel en de kerstpakketten hebben we in 2017 met een kraam mee gedaan aan verschillende activiteiten in IJsselstein, nl.:

-         Kunst- en Hobby markt

-         Braderie in de binnenstad van IJsselstein

-         Kerstmarkt in de binnenstad van IJsselstein

-         Div. biologische markten

Ook hebben we meegedaan met Vrouwtje Sprokkelhorst. Op verschillende locaties worden die avond voor jong en oud intieme concerten, vertellingen of dansuitvoeringen gegeven. In onze winkel heeft een van de medewerkers een verhaal verteld over hoe onze producten gemaakt worden.

Financiële verantwoording

Zoals veel winkels in de binnenstad van IJsselstein heeft de ook Wereldwinkel IJsselstein vastgesteld dat het rustiger wordt in de binennstad van IJsselstein. Toch is er evenveel omgezet als in 2016.

De winkeliersvereniging is erg actief en de wereldwinkel participeert in de activiteiten waar mogelijk.