Welkom bij

Wereldwinkel IJsselstein

ANBI gegevens

Naam instelling:         Wereldwinkel IJsselstein

BTW nummer:           8045.41.462

KvK nummer:            41187801

Vestigingsadres:        Vingerhoekhof 7a, 3401 DX IJsselstein

Telefoonnummer:      030-2599015

E-mail adres:             info@wereldwinkelijsselstein.nl

 

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

 

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel IJsselstein bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel IJsselstein is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel IJsselstein vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Onze inkomsten bestaan uit verkoop van fairtrade producten in onze Wereldwinkel en op braderieën. Daarnaast het generen van giften.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de Wereldwinkel IJsselstein staat op een spaarrekening bij de Rabobank.

Besteding van  het vermogen

Het eigen vermogen wordt aangewend als continuïteitsreserve en ter bevordering van eerlijke handel.

 

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter (Martin Spanjers), penningmeester (Paula Bouwmeester-Bels), secretaris (Joop van Well), twee bestuursleden (Ineke Verwijs en Luitzen Wobma) 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel IJsselstein heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Zij ontvangen dus geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Verslag

Jaarverslag 2015

Terugblik

Voor de Wereldwinkel was 2015 een  jaar van grote veranderingen. Begin 2015 was de de financiële situatie dusdanig, dat de kans groot was dat de Wereldwinkel IJsselstein haar deuren zou moeten sluiten. Gelukkig konden we in april toch een doorstart maken. De huur van ons winkelpand aan de Kerkstraat hield echter per 1 september op. Gelukkig is er een ander pand gevonden in IJsselstein waar de Wereldwinkel verder kon. In november 2015 konden we de deuren openen van ons pand aan de Vingerhoekhof 7a.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we van deze nieuwe uitdaging een succes gaan maken. Zeker in de wetenschap dat een grote groep zeer gemotiveerde medewerkers klaar staat om ons hierbij te helpen. In het belang van onze producenten.

Bestuur

Het bestuur kwam in 2015 heel regelmatig bij elkaar om zowel de uitverkoop op de Kerkstraat te regelen als de verhuizing naar ons pand aan de Vingerhoekhof.

Inkoop– en inrichtingsgroep

Vanaf april is er een intensieve samenwerking geweest met de Wereldwinkels van Houten en Nieuwegein bij de inkoop van de non-food producten.

Ook is er samenwerking met de Wereldwinkel van Montfoort voor de food producten.

Regelmatig werd er ingekocht in diverse inkoopcentra in o.a. Culemborg. Geprobeerd werd om steeds weer nieuwe producten in te kopen of andere variaties van diverse thema’s. Er is veel werk verzet om de winkel er steeds weer fraai uit te laten zien.

Medewerkers

De Wereldwinkel IJsselstein heeft ca. 30 medewerkers die allen een deel van hun vrije tijd en talent inzetten voor de doelstelling van de Wereldwinkel. Onder hen zijn geboren verkopers, getalenteerde inrichters en ook medewerkers met een goed gevoel voor artikelen die goed zullen verkopen. Sommigen zijn bijzonder creatief en ontwikkelen nieuwe cadeaupakketten of bedenken versierselen voor de cadeaus. Anderen kunnen goed organiseren en plannen of hebben gevoel voor cijfers. Zo vullen wij elkaar goed aan en vormen een hecht team

Winkelzaken

Omzet:

Zowel de winkelomzet als  de omzet in de kerstpakketten is achtergebleven bij  voorgaande jaren. De huidige economische situatie en de veranderde kerstpakkettenregeling heeft hier uiteraard aan bijgedragen. Maar toch mogen we trots zijn op het resultaat! Er is door heel veel mensen met grote inzet gewerkt om ook dit jaar onze klanten tevreden te stellen.

Kerstpakketten:

Heel veel werk is er verzet door onze medewerkers en er zat veel dagen werk in het zorgvuldig inpakken van de kerstpakketten.

 

Financiële verantwoording

Zoals veel winkels in de binnenstad van IJsselstein heeft de ook Wereldwinkel IJsselstein vastgesteld dat er minder omgezet is in 2015.

De winkel is voor de verhuizing naar de Vingerhoekhof twee maanden dicht geweest, dus er is die maanden ook niets verkocht. Daarna was het voor de koper nog even zoeken naar de nieuwe locatie van de Wereldwinkel IJsselstein. Onder tussen is er veel werk verzet om de zichtbaarheid van de winkel te verbeteren. Ook is er veel aan naamsbekendheid gedaan, o.a. via onze Website, Facebook en advertenties.