Welkom bij

Wereldwinkel IJsselstein

Kritische Zembla uitzending over bloemen

Gisteren zond televisieprogramma Zembla een item uit over de Fairtrade gecertificeerde bloemenplantage Sher Ethiopië en constateerde dat de situatie niet perfect is. Stichting Max Havelaar heeft meegewerkt aan een interview om uit te leggen hoe Fairtrade bijdraagt aan verbetering van de situatie in de bloemenindustrie in Afrika.

In het gesprek met Zembla hebben zij ervaren dat de programmamakers helaas geen interesse hadden in een genuanceerd verhaal.

Zie bijgaande QA en blog met de andere kant van het verhaal. Of kijk op http://maxhavelaar.nl/news/q-a-in-reactie-op-zembla