Welkom bij

Wereldwinkel IJsselstein

Maatschappelijke stage (MaS)

Om Maatschappelijke Stage te introduceren in onze ‘wereldwinkelwereld’ heeft de Wereldwinkel een Programma Maatschappelijke Stages gemaakt.

Het programma biedt de stagiair(e) structuur en inhoud in de korte periode dat hij/zij bij de Wereldwinkel stage loopt. Het poogt de stagiair(e) inzicht te geven in het principe van Fairtrade, te informeren over de werkwijze van Wereldwinkels in het algemeen en de Wereldwinkel IJsselstein in het bijzonder, kennis te verschaffen over een vrijwilligersorganisatie en adviezen te geven m.b.t. een klantvriendelijke opstelling.

Tevens hopen we in de stageperiode de leerling te motiveren voor eerlijke handel en de kansen die daaruit ontstaan voor mensen uit ontwikkelingslanden.

Contactpersoon van de Wereldwinkel IJsselstein voor een maatschappelijke stage is te bereiken via 

 

http://www.movactor.nl/vrijwillige-inzet/maatschappelijke-stage