Welkom bij

Wereldwinkel IJsselstein

Sponsors

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bij veel bedrijven vanzelfsprekend.                 Misschien zoekt u een aansprekend sponsordoel. Solidariteit met de producenten van de Wereldwinkelproducten kan zo’n doel zijn. Onze producenten kunnen een zelfstandig bestaan opbouwen waarbij de inkomsten gebruikt worden voor de dagelijkse benodigdheden, productontwikkeling en voor gemeenschappelijke projecten zoals scholing, gezondheidszorg en sociale fondsen.

Als tegenprestatie voor uw sponsoring kunnen wij de naam van uw bedrijf vermelden in deze rubriek.

 

Giften

Wil je de wereldwinkel financieel steunen? Dat kan; maak je gift over naar: NL45 RABO 0169 2253 48 t.n.v. Wereldwinkel IJsselstein

Onze winkel heeft de ANBI-status.